Βρετάκεια 2015

2016-10-24 18:35

Το Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 έγινε αγώνας δρόμου απόστασης 18500 μέτρων με την επωνυμία Βρετάκεια 2015. Σε αυτόν συμμετείχαν τα μέλη μας.

17  Παγκαλάκης             Νίκος               1.27.58

87  Κάκκας-Σκανδάλης    Παναγιώτης       1.47.32

184 Κλίτσος                   Μάνος             2.17.25