Βελερεφόντεια 2015

2016-10-24 18:33

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 έγινε στην Νέα Μάκρη αγώνας δρόμου απόστασης 6000 μέτρων με την συμμετοχή των μελών μας

12    Λαγός                     Γιάννης                      22.42.48

55    Παγκαλάκης             Νίκος                         27.10.27

134   Λοίζου                    Χριστίνα                     31.29.67

212   Παναγιωτίδου           Μαριάνθη                   37.44.36

213   Μπόκα                    Χριστίνα                     37.44.51