Τσακωνικος δρόμος 2015

2016-10-24 18:32

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 έγινε στο Λεωνίδιο αγώνας δρόμου απόστασης 17000 μέτρων με την συμμετοχή των μελών μας

40  Ψαρουδάκης      Παναγιώτης              1.21.15

78  Ρουγγέρης          Γιώργος                   1.30.27