ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ

2017-11-28 12:04

Νέα Σμύρνη 27 Νοεμβρίου 2017

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου, το Δ.Σ. του ΣΑΦΑΝΣ, στα πλαίσια της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του,σας υπενθυμίζει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογική, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του καταστατικού, η οποία θα επαναληφθεί την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017, στις 12:00,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης,2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος. Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε με συνέπεια στην πρόσκληση του Δ.Σ. και να θέσετε με υπευθυνότητα και ευθύτητα ζητήματα ή προβλήματα που σας απασχολούν,ώστε να τα διευθετήσουμε εντός του πλαισίου λειτουργίας του κορυφαίου οργάνου του Συλλόγου μας,τη Γενική Συνέλευση.(ΣΣ.Το δικαίωμα ψήφου ισχύει για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.)

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του σώματος.

2. Απολογισμός πεπραγμένων της θητείας του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο.

3. Οικονομικός απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης από τον ταμία του Συλλόγου και ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης ελεγμένης από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Παρατηρήσεις – τοποθετήσεις μελών της Γ.Σ. για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5. Έγκριση από το σώμα των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή πάσης ευθύνης.

6. Προτάσεις μελών της Γ.Σ. για θέματα του Συλλόγου & συζήτηση επί των προτάσεων.

7. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

8. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής.

9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής.Σύνταξη πρακτικών από τον Γραμματέα του σώματος και παράδοση στον απερχόμενο Πρόεδρο.

Κλείσιμο της Γ.Σ. από τον Πρόεδρο του σώματος.

Για το Δ.Σ.,

- Ο Πρόεδρος

- Πνευματικός Βασίλειος

- Ο Γεν. Γραμματέας

- Γουρνάκης Αθανάσιος