ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ

2017-11-26 20:24

Νέα Σμύρνη 25 Οκτωβρίου 2017

Αγαπητά μέλη του συλλόγου, το Δ.Σ. του ΣΑΦΑΝΣ, στα πλαίσια της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του, σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογική, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του καταστατικού, με τη λήξη της θητείας του.

Η 1η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 12:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017, στις 12:00, ανεξαρτήτως των παρόντων μελών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ν. Σμύρνης, 2ας Μαΐου 8, 3ος όροφος. Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε με συνέπεια στην πρόσκληση του Δ.Σ. και να θέσετε με υπευθυνότητα και ευθύτητα κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που σας απασχολεί, για να το διευθετήσουμε μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του κορυφαίου οργάνου του συλλόγου, τη Γενική μας Συνέλευση. Παρακαλούνται τα μέλη, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τις αρχαιρεσίες, να αποστείλουν την υποψηφιότητα τους γραπτά στο info@safans.gr ή να την παραδώσουν στο γραφείο του Συλλόγου σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ., τρεις τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (μέχρι 23 Νοεμβρίου). Δικαίωμα για να θέσουν υποψηφιότητα όπως και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα του σώματος.

2. Απολογισμός πεπραγμένων της θητείας του Δ.Σ. από τον πρόεδρο.

3. Οικονομικός απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης από τον ταμία του συλλόγου και ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης ελεγμένης από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Παρατηρήσεις – τοποθετήσεις μελών της Γ.Σ. για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5. Έγκριση από το σώμα των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή πάσης ευθύνης.

6. Προτάσεις μελών της Γ.Σ. για θέματα του συλλόγου & συζήτηση επί των προτάσεων.

7. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

8. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ. & Εξελεγκτικής Επιτροπής.

9. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τον πρόεδρο της Εφορευτικής. Σύνταξη πρακτικών από τον γραμματέα του σώματος και παράδοση στον απερχόμενο πρόεδρο.

Κλείσιμο της Γ.Σ. από τον πρόεδρο του σώματος.

Για το Δ.Σ.,

-ο πρόεδρος 

-Βασίλης Πνευματικός

 

-ο γεν. γραμματέας

-Σάκης Γουρνάκης