Πράσινος ημιμαραθώνιος

2016-10-24 22:22

Την Κυριακή 17 Μαίου 2015 έγνιε στην Λευκάδα ο πράσιμ=νος ημιμαραθώνιος με την συμμετοχή του μέλους μας

123   Κατωπόδης   Γιάννης    1.51.29