Ποικίλο night trail

2016-10-25 21:52

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2015 έγινε στο Ποικίλο όρος νυχτερινός αγώνας βουνού απόστασης 10000 μέτρων με την συμμετοχή του μέλους μας

20   Μπουραζάνης            Νεκτάριος                51.46