Πανελλήνιο πρωτάθλημα διάθλου

2016-10-25 22:20

Την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 έγινε το πανελλήνιο πρωτάθλημα διάθλου. Σε αυτό έλαβαν μέρος και τα μέλη μας

 

148   Ρεστέμης   Πέτρος   2.02.41
149   Μπάρλα   Ιωάννα   2.02.44