Μονοπάτι Παρνασσού

2016-10-25 21:48

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 έγινε στην Αμφίκλεια το μονοπάτι Παρνασσού , απόστασης 24200 μέτρων με την συμμετοχή των μελών μας

 

49   Αβούρης   Ιωάννης   2.57.22   2.57.10
73   Παγκαλάκης   Νίκος   3.06.01   3.05.54
74   Σκόπας   Θανάσης   3.06.01   3.05.55
75   Παναγόπουλος   Γιώργος   3.06.01   3.05.53
234   Λόλακας   Χρήστος   3.48.32   3.48.21
245   Ρουγγέρης   Γιώργος   3.52.09   3.51.52
284   Αναστούλης   Θεόδωρος   4.15.50   4.15.34
293   Παρθένης   Νίκος   4.19.54   4.19.34
294   Μαρινάκης   Νίκος   4.19.55   4.19.35
295   Παρθένης   Πέτρος   4.19.55   4.19.36
296   Παρθένης   Αλέξανδρος   4.19.55   4.19.35
325   Αναγνώστου   Παναγιώτης   5.05.19   5.05.00