Μαραθώνιος Μεσσήνης

2016-10-24 22:39

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 έγινε ο μαραθώνιος της Μεσσήνης με την συμμετοχή των μέλων μας

Μαραθώνιος

6   Αβούρης    Ιωάννης         3.03.37  3.03.35

21 Στρωματιάς Κων/νος         3.29.34  3.29.32

 

10000 μέτρα

144  Πάτση   Ελένη             1.01.53  1.01.43