Ηράκλειος άθλος

2016-10-25 22:06

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 έγινε στον Ερύμανθο αγώνας βουνού απόστασης 27000 μέτρων με την συμμετοχή του μέλους μας

42  Ταβουλάρη   Χρυσούλα      5.26.19