Ιωάννης Καποδίστριας '16

2016-10-24 19:47

Στις 24/1/2016 έγινε στην Αίγινα, ο αγώνας Ιωάννης Καποδίστριας '16 απόστασης 10 ΚΜ με συμμετοχή του παρακάτω μέλους μας:

Γεώργιος Θεολόγου 41.28