Ευρυτάνειος Δρόμος 2009 (25-7-09)

2016-10-25 23:02

Στον αγώνα συμμετείχε και ο δρομέας του συλλόγου μας Γιώργος Ρουγγέρης