Διονύσια Ερμιόνης

2016-10-24 22:17

Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 έγινε στην Ερμιόνη αγώνας δρόμου απόστασης 23000 μέτρων με την συμμετοχή των μελών μας

10   Χαρκιολάκης            Θεοφάνης                  1.48.44

29   Μπουραζάνης          Νεκτάριος                   2.05.46

52   Ταβουλάρη             Χρυσούλα                  2.17.21  1η κατ.50+