Αραφήνειος Δρόμος 2016

2016-10-24 20:40

Στις 03/4/2016 έγινε στην Ραφήνα, ο Αραφήνειος Δρόμος απόστασης 5,8 χλμ. με συμμετοχή του μέλους μας Σωτηράκη Ηρακλή και χρόνο 45.36.