Αέθλιος δρόμος

2016-10-24 22:47

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 έγινε ο Αέθλιος δρόμος , Λέβίδι-Νεμέα , απόστασης 62000 μέτρων με την συμμετοχή του μέλους μας

 

 

8   Παναγιωτόπουλος   Κωνσταντίνος   6.24.07   6.24.05