6ος Ορεινός Αγώνας Κάσσιος Δίας 23χλμ.

2016-10-25 22:02

Στις 17/4/2016 έγινε στην Κασσιώπη Κέρκυρας, ο 6ος Ορεινός Αγώνας Κάσσιος Δίας απόστασης 23χλμ. με συμμετοχή του μέλους μας Βασίλης Ακιανίδης και χρόνο 3.04.17