5ος Μητροπολιτικός Αγώνας Δρόμου

2016-10-24 20:40

Στις 03/4/2016 έγινε στο πρώην ανατολικό αεροδρόμιο στο Ελληνικό , ο 5ος Μητροπολιτικός Αγώνας Δρόμου απόστασης 10 χλμ. με συμμετοχή των παρακάτω μελών μας:

10.Σαραντινός Ισίδωρος 40.06
41.Συρράκος Ελευθέριος 45.03
94.Νικολακόπουλος Ιωάννης 50.19