4α Λιοφίλια

2016-10-24 19:29

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε αγώνας απόστασης 10000 μέτρων στο στάδιο του Αγίου Δημητρίου. Σε αυτόν έλαβαν μέρος τα μέλη μας

Γκουντούμης      Γιώργος           44.49

Κόκκινος            Φώτης             46.17