2ος αγώνας δρόμου λίμνης Μπελέτσι

2016-10-24 19:27

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε στην Ιπποκράτειο πολιτεία αγώνας δρόμου απόστασης 10000 μέτρων με την συμμετοχή του μέλους μας

176  Μπόκα   Χριστίνα           56.11  55.50