19ος Κολοκοτρώνειος Δρόμος10km (06/09/09)

2016-10-25 23:06

Ο Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. ήταν παρών και στην Τρίπολη,στον 19ο Κολοκοτρώνειο Δρόμο που διεξήχθη την 06/09/09 , με τον

Σταύρο Βαγιό 49'':50'