Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. που διεξήχθησαν στις 3/12/2017 στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, προέκυψε νέο 7μελές Δ.Σ. με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Δουζίνας Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Πνευματικός Βασίλειος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    Παγκαλάκης Νικόλαος
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    Κώτσιος Μιχαήλ
ΤΑΜΙΑΣ:    Λοΐζου Χριστίνα
ΓΕΝ.ΕΦΟΡΟΣ:        Φαρμάκης Χρήστος
ΜΕΛΟΣ:      Πανδή Κωνσταντίνα (Ντίνα)
Α' ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ  Βλαχόπουλος Αθανάσιος
Β' ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ Αναγνώστου Παναγιώτης
   

                   Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε το καταστατικό μας.