Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. που διεξήχθησαν στις 4/12/2019 στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, προέκυψε νέο 7μελές Δ.Σ. με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Δουζίνας Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Πανδή - Παλιού Κωνσταντίνα
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    Παγκαλάκης Νικόλαος
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Βλαχόπουλος Αθανάσιος
ΤΑΜΙΑΣ:   Σάκκος Χρήστος
ΓΕΝ.ΕΦΟΡΟΣ:       Αναγνώστου Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ:     Ρηνιού Δέσποινα
Α' ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ Καραγιαννίδης Ιωάννης
Β' ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ Καπλανίδης Συμεων
   

                   Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε το καταστατικό μας.