Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. που διεξήχθησαν στις 22/11/2015 στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, προέκυψε νέο 7μελές Δ.Σ. με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Πνευματικός Βασίλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:        Παγκαλάκης Νικόλαος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     Γουρνάκης Αθανάσιος (Σάκης)
ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    Πανδή Κωνσταντίνα (Ντίνα)
ΤΑΜΙΑΣ:    Λοΐζου Χριστίνα
ΓΕΝ.ΕΦΟΡΟΣ:        Κώτσιος Μιχάλης
ΜΕΛΟΣ:      Φαρμάκης Χρήστος
ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ  Καπλανίδης Συμεών (Μάκης)
ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ  Παπαδόπουλος Σόλων
ANAΠΛ. ΜΕΛΟΣ  Συμεωνίδης Δημήτρης 

 

 

                           Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

    ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε το καταστατικό μας.